Colaboración EURES-T G-NP con EURES-T EURADRIA (It): Reunión Intercambio de Boas Prácticas – 19/05/2021