Encontro Colaboradores EURES-T: Asesores Xurídicos Sindicais – 28/04/2021