Bolsas do Programa de axudas “alén do Miño” , prazo ata 14 de xuño

Publicación da convocatoria de bolsas do programa de axudas “alén do Miño” para a realización de prácticas externas polo estudantado da Universidade de Vigo no marco do EURES Transfronteirizo Galicia – Norte de Portugal.

O prazo de solicitudes remata o 14 de xuño

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecretaria.uvigo.gal%2Fuv%2Fweb%2Favisos%2Faviso%2Fshow%2F34736&data=05%7C01%7Cconceicao.pereira%40iefp.pt%7C225d64eceb0945c8f84208da424e13cd%7Cf23ec5e06e964a52bf04db829769f65f%7C0%7C0%7C637895200347541510%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aCAu%2BvjqHkpchN341as6UBno7eHnQhhoi3UlIQ48PRo%3D&reserved=0