Identificación de Obstáculos á Mobilidade de Traballadores Transfronteirizos e Desprazados. Reunión do Grupo de Traballo «Inspección de Traballo Galicia – Portugal – 21/03/2023

Promove – Oficina de Coordinación EUREST Galicia – Norte Portugal e Consello Sindical Interrexional Galicia – Norte Portugal

Data – 21 de Marzo de 2023

Local – Auditório edifício Vale do Minho – Valença