Reunión do Grupo de Traballo «Inspección de Traballo de Galicia e Norte Portugal, Valença, 29/01/2024

Organiza: Consello SIndical INterrexional Galicia-Norte Portugal

Data: 29 de xaneiro de 2024

Lugar: Auditório da Oficina de Coordenación de EUREST G-NP