Buscar emprego en Galicia

O Servizo EURES Transfronteirizo Galicia-Norte Portugal, axúdate a consultar as ofertas de emprego tramitadas polos servizos públicos de emprego de Galicia, Portugal e España
O Portal do Servizo Público de Emprego de Galicia proporciona o acceso ás ofertas de emprego publicadas por este servizo da Xunta de Galicia.
Se reside en Portugal e quere ter información detallada sobre as ofertas de emprego publicadas consulte o Portal, seleccione a/as ofertas de emprego nas que está interesado e solicite información adicional na Oficina de Coordinación de EURES Transfronteirizo Galicia-Norte Portugal.