Buscar emprego en Portugal

O Servizo EURES Transfronteirizo Galicia-Norte Portugal, axúdate a consultar as ofertas de emprego tramitadas polos servizos públicos de emprego de Portugal, Galicia e España.
O Portal iefponline do INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL proporciona o acceso a ofertas de emprego tramitadas polo servizo público de emprego de PORTUGAL.
Se reside en Galicia e quere ter información detallada sobre as ofertas de emprego publicadas, consulte o Portal, seleccione a/as ofertas de emprego nas que está interesado e envíe o seu curriculum vitae (CV) a EURESjobsPT@iefp.pt

Pode solicitar información adicional sobre a oferta de emprego na Oficina de Coordinación de EURES Transfronteirizo Galicia-Norte Portugal.