Celga

A Xunta de Galicia convoca cursos (presenciais e en liña) preparatorios para obter os Certificados de Lingua Galega – CELGA 2, 3 e 4.

Os CELGA permiten certificar o coñecemento que unha persoa ten do galego para os efectos de xustificar méritos ou requisitos laborais e académicos.

Os cursos están abertos a todas as persoas interesadas, independentemente da nacionalidade ou da residencia.

Poderá presentar a SOLICITUDE DE INSCRICIÓN, ata o 8 de marzo, clicando AQUÍ

Mais información en:

  • CELGA (Certificado de Lingua Galega adaptado ao Marco europeo de referencia para línguas)