Mobilidade de traballadores portugueses
no sector da construcción civil e obras públicas
entre o Norte de Portugal e Galicia