Reunión do Grupo de Traballo “Inspección de Traballo e Autoridade para as Condições de Trabalho”.

Reunión do Grupo de Traballo “Inspección de Traballo e Autoridade para as Condições de Trabalho”.

Análise de Obstáculos á Mobilidade en materia laboral.

Vigo, 19 de setembro de 2019

Organiza: Consello Sindical Interregional – Galicia Norte Portugal