Solicitude de prestación de desemprego nos estados de alarma (es) e/ou de emerxencia (pt): que facer?