FOLLETO
VIVIR EN GALICIA. Traballar en Portugal
   - Traballar no espacio económico europeo
   - Recoñecemento de títulos obtidos na EU
   - Tributación
   - Seguridade Social
   - Desemprego
   - Enderezos útiles

 
CD
VIVIR EN GALICIA. Traballar en Portugal
Condicións de vida e de traballo

 
CD
Casos prácticos

 
CD
Homologacións de Títulos e Recoñecemento de Titulacións para efectos Académicos ou Profesionais

 
CD
Homologacións de Títulos II
Educación Secundaria Postobrigatoria

 
CD
Guía do Empresario Autónomo e do Profesional Liberal

 
CD
Manual de creación de empresa transfonteiriza

 
CD
Guía de recursos para a busca activa de emprego

VIVER EM PORTUGAL. Trabalhar na Galiza
 

Copyright © 2000, EURES Transfronteirizo Norte Portugal-Galicia
Reservados tódolos dereitos