INDICE
 

Anexos:


Imposto Sobre o Rendemento: IRS e IRFP

Diferentes situacions nas que se pode atopar un traballador fronteirizo

I - Traballadores Por Conta Allea

Suposto Práctico 1:

Suposto Práctico 2:

Suposto Práctico 3:

Suposto Práctico 4:

II— Traballadores Independentes

Suposto Práctico 1:

Suposto Práctico 2:

III — Empresario en Nome Individual

Suposto Práctico:


Seguridade Social Portugal

2.1.1. Prestacións sociais nas situacions de incapacidade temporal

2.1.2. Prestacións socias nas situacions de licencia por maternidade

2.1.3. Invalidez

2.1.4. Proteccion Familiar

2.1.5. Xubilación

2.16. Morte e Supervivencia

2.1.7. Accidentes de Traballo

2.1.8. Prestacións por Desemprego


Seguridade Social España

2.1.1 Prestacións Sociais nas Situacions de Incapacidade Temporal

2.1.2. Prestacións Socias nas Situacions de Maternidade e Adopcion

2.1.3. Incapacidade Permanente

2.1.4. Proteccion Familiar

2.1.5. Pension de Xubilacion

2.1.6. Morte e Sopervivência

2.1.7. Accidentes de Traballo i Enfermidade Profesional

2.1.8 Prestacións por Desemprego